ARITMA ÇAMURU YAKMA VE ENERJİ GERİ KAZANIM TESİSİ


ARITMA ÇAMURU YAKMA VE ENERJİ GERİ KAZANIM TESİSİ

Arıtma Çamurlarını Enerjiye Çeviriyoruz

Ne Yapacağız ?

Kredi anlaşmasını imzaladığımız, 2024’de inşaatına başlayacağımız projemizle, Antalya’nın en büyük çevre problemlerinden biri olan atıksu arıtma çamuru sorununu, Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi ile çözüyoruz. Modern bir emisyon sistemiyle termal ve elektrik enerjisi elde edeceğiz. Yakılan çamurdan geri kalan küllerden fosfor geri kazanım sağlayacağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturarak çevreci ve doğa dostu projelerimize devam edeceğiz. Yıllık 500 milyon TL’yi bulan bertaraf masrafına son vereceğiz

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ VİZYONU


GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ VİZYONU

Vizyonumuz: Antalya’mızın Enerjisi Güneşten!

Ne Yapacağız ?

İklim değişikliği ile mücadelede nötr karbon hedefimizle yenilenebilir enerjiye önem vermeye devam ederek, şu ana kadar yaptığımız 10 adet GES’e yenilerini ekleyerek, GES sayılarımızı arttıracağız. Tarla GES ve Çatı GES’ler kurarak güneşten elde ettiğimiz enerjiyi elektrik enerjisi olarak kullanacağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Kurduğumuz güneş enerji santralleriyle karbon emisyonunu azaltacağız. Elde ettiğimiz enerji ile hem tarımı ve çiftçiyi destekleyecek hem de belediye bütçesine katkıda bulunacağız.


İÇME SUYU HATLARINDA BASINÇ KIRICILI ENERJİ SANTRALLERİ

İçme Suyu Hatlarında Enerji Santralleri Kuruyoruz

Ne Yapacağız ?

İçme suyu ishale hatlarındaki yüksek basınç noktalarında basınç kırıcılı vanalar yerine türbinler yerleştirerek yenilenebilir enerji elde edeceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Basınç kırıcılı enerji santralleri sayesinde sönümlenen enerjiden elektrik enerjisi sağlayacağız. Ayrıca yüksek basıncın önüne geçerek ekonomik boru kullanımını artıracağız. Elektrik maliyetlerini düşürerek vatandaşımıza daha ucuz su verilmesine imkan sağlamış olacağız


HAFRİYAT ATIKLARI DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

Hafriyat Kirliliği Artık Sorun Değil

Ne Yapacağız ?

Oluşturacağımız Hafriyat Atıkları Dijital Takip Merkezi’miz ile hafriyat araçlarının ve döküm noktalarının kontrolünü sağlayacağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Çevre kirliliğini engellemek adına kontrolsüzce dökülen hafriyat atıklarını denetleyerek doğamızı koruyacağız.


MANAVGAT VE KUMLUCA KATI YAKIT LABORATUVARLARI

Temiz Hava İçin Daha Çok Mücadele

Ne Yapacağız ?

Kömür, pelet gibi katı yakıtların doğu ve batı bölgelerine girişlerinde denetim ve kontrolü artırmak için Manavgat ve Kumluca Katı Yakıt Laboratuvarları kuracağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Artıracağımız katı yakıt denetimleriyle kaçak veya niteliksiz kömür kullanımını engelleyerek Antalya’mızın hava kalitesini yükselteceğiz.

KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARI


KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARI

Düzensiz Depolama Alanlarına Son

Ne Yapacağız ?

Düzensiz depolama alanı olan bölgelerde katı atık transfer istasyonları kurarak vahşi çöp depolama sorununa son vereceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Düzenlenen transfer istasyonlarıyla bölgenin çöpünü katı atık entegre tesislerimizde enerjiye dönüştüreceğiz. Çevre kirliliğini azaltarak, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağız.

ELEKTRONİK GEMİ DENETİM SİSTEMİ GELİŞTİRME


ELEKTRONİK GEMİ DENETİM SİSTEMİ GELİŞTİRME

Denizlerimizin Sorumluluğunu Alıyor ve Koruyoruz

Ne Yapacağız ?

Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için kurduğumuz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi’mizi geliştireceğiz. 24 saat esaslı yüksek çözünürlüklü kameralar, radar ve Otomatik Tanımlama Sistemiyle kirlilik tespiti ve denetimlerimizi güçlendireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Antalya Körfezi’nde gemi ve deniz araçları kaynaklı yaşanan kirliliği, Türkiye’de çığır açan sistemimizle en düşük seviyeye düşürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ve gelecek nesillerin daha temiz denizlere kavuşması için etkin yöntemler hayata geçireceğiz.

DENİZCİYE UZATILAN BELEDİYE ELİ


DENİZCİYE UZATILAN BELEDİYE ELİ

Denizcilerimiz Akdeniz’de Rahat Etsin Diye

Ne Yapacağız ?

Deniz araçlarımızın ihtiyacı doğrultusunda Deniz Araçları Atık Alım İstasyonları ve Tekne İndirme Rampaları kuracağız. Deniz çeşitliliğini destekleyecek balık salımı, atık ağ toplama ve geri dönüşümü gibi çalışmalarımızla denizcilerimizin geleceğine destek vereceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Hem denizcilerimize destek olacak hem de denizimizi koruyacağız.


BİYOÇEŞİTLİLİK PARKI VE BOTANİK MÜZESİ

Antalya’da Doğanın Her Rengi

Ne Yapacağız ?

Zengin tür çeşitliliği ile öne çıkan Antalya’mızda Biyoçeşitlilik Parkı ve Botanik Müzesi’ni kuracağız. Endemik ve nesli tehlike altında olan türlerin ve bitkilerin tanıtıldığı park ve müzeyi hayata geçireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Antalya’mızın zengin biyoçeşitliliğinin tanıtılmasına, hem turistik hem bilimsel alanda bilinirlik ve imaj sahibi olmasına katkı sağlayacağız

İKLİM DOSTU KENT UYGULAMALARI


İKLİM DOSTU KENT UYGULAMALARI

İklime Dirençli Antalya İçin Çalışıyoruz

Ne Yapacağız ?

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan bölgede yer alan Antalya’mızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. İklim Sokağı, Enerji Üreten Kaldırımlar, Sünger Zeminler, Güneş Panelleri, Yağmur Suyu Hasadı, Kurakçıl Peyzaj, Gri Su, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları gibi iklim dostu uygulamalarla iklim değişikliği ile mücadele edeceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

İklim değişikliğine uyum ve mücadele uygulamalarımızla daha yaşanabilir Antalya’ya yatırım yapmaya devam edeceğiz.

TÜM ANTALYA’DA ÇEVRE DOSTU ÇİFTÇİ KART


TÜM ANTALYA’DA ÇEVRE DOSTU ÇİFTÇİ KART

Doğaya Saygılı Çiftçinin Kartı

Ne Yapacağız ?

Zirai ilaç ambalaj atıklarının yönetiminde Türkiye’de ilk uygulama olan Çevre Dostu Çiftçi Kart’ımızın akıllı otomatlarını yaygınlaştıracağız. Zirai ambalaj atıklarını toplayarak puan kazanan çiftçilerimizi mobil uygulamalar ile takip edeceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulamasıyla, zirai ambalaj atıklarının tahribatından çevreyi ve insan sağlığını koruyacağız. Karta sahip çiftçilerimizin kazandıkları puanlar karşılığında ekipman desteği sağlayacağız.

ÇEVRE DOSTU HALLER


ÇEVRE DOSTU HALLER

Artık Hallerimiz de Çevre Dostu

Ne Yapacağız ?

Çevre Dostu Haller ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız. Hallerimizi güneş panelleri, yağmur suyu hasadı ve kompost üretimi gibi uygulamalarla güçlendireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Çevrenin korunmasına katkıda bulunarak ürün verimliliğine ve esnafımızın kalkınmasına destek olacağız.

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR


ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR

Antalya’da Çevre Dostu Ulaşım Dönemi Başlıyor

Ne Yapacağız ?

Toplu taşıma başta olmak üzere belediyemizin araçlarını çevre dostu araçlara dönüştüreceğiz

Ne Fayda Sağlıyor ?

Fosil yakıtlar yerine temiz enerji kullanarak şehrin hava kalitesini yükseltecek ve yakıtta tasarruf sağlayacağız.

ARITILMIŞ ATIK SULARIN GERİ KAZANIMI


ARITILMIŞ ATIK SULARIN GERİ KAZANIMI

Suyu Ziyan Etmiyor, Dönüştürüyoruz

Ne Yapacağız ?

Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının geri kazanımını sağlayarak tarım, peyzaj ve endüstri alanlarında kullanacağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Yer altı sularının ve tarımsal su kaynaklarının korunması sağlanarak, daha çevreci ve ekonomik bir yol izleyeceğiz.

KAYIP KAÇAK OTOMASYON SİSTEMİ - SCADA'NIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ


KAYIP KAÇAK OTOMASYON SİSTEMİ – SCADA’NIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

SCADA ile Suyumuz Kontrol Altında

Ne Yapacağız ?

Tüm Antalya’da içme suyu şebekesi üzerinde uzaktan kontrol ve izlenmeye imkan veren SCADA sistemimizin kapasitesini yükselterek su kayıp ve kaçaklarıyla mücadelemizi artıracağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Su kayıp ve kaçaklarını azaltarak doğal kaynaklarımızı koruyup, vatandaşımıza daha ucuz su verilmesine imkan sağlayacağız. Arızaları hızlı tespit ederek kısa sürede müdahaleyi sağlayacağız.

İÇME SUYU HATTI, SU ÜRETİM TESİSİ VE


İÇME SUYU HATTI, SU ÜRETİM TESİSİ VE DEPOLARINDA YAPIM, YENİLEME ÇALIŞMALARI

Antalya’da Susuz Yer Kalmayacak

Ne Yapacağız ?

19 ilçe ve 913 mahallemizde iletim hatları, su üretim tesislerini ve su depolarını yenileyecek ve geliştireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Vatandaşlarımız için kesintisiz, daha sağlıklı ve güvenilir içme suyu sağlayacağız. Aynı zamanda verimliliği yüksek ekipmanlarla enerji tasarrufu ile karbon salınımını azaltacağız.

KANALİZASYON HATLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI


KANALİZASYON HATLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

Sağlam Altyapı, Sağlam Antalya

Ne Yapacağız ?

Yapmış olduğumuz 550 kilometrelik kanalizasyon hatlarının üzerine Antalya’mızın güçlü bir altyapıya sahip olması için gerekli tüm bölgelere kanalizasyon hatları yapacağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir çevre sağlayacağız.

YAĞMUR SUYU HATLARI YAPIMI VE HASADI


YAĞMUR SUYU HATLARI YAPIMI VE HASADI

Yağmurlar Sel Olmasın

Ne Yapacağız ?

Aşırı yağışların kent yaşamını etkilememesi için iklim değişikliğine uyumlu yeni yağmur suyu hatları yapacağız. Bu hatlara gelen ve depolanan suları yeraltı sularının beslenmesi ve yeniden kullanım için değerlendireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Bu şekilde ani sel ve su baskınlarının önüne geçeceğiz. Her geçen gün azalan yeraltı sularını besleyecek ve depolanan suyu peyzaj başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanarak iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık riskine karşı mücadelemizi artıracağız.

ARITMA TESİSLERİ YAPIM, KAPASİTE ARTTIRIMI VE DERİN DENİZ DEŞARJI


ARITMA TESİSLERİ YAPIM, KAPASİTE ARTTIRIMI VE DERİN DENİZ DEŞARJI

Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Kararlı Adımlar

Ne Yapacağız ?

Sürdürülebilir turizm için yeni arıtma tesisleri, kapasite artırımı ve derin deniz deşarj hatları kuracağız.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip Antalya sunacağız

DEPREM MASTER PLANI


DEPREM MASTER PLANI

Antalya Depreme Dirençli

Ne Yapacağız ?

Antalya’nın depreme karşı dirençli hale getirilmesi için 19 ilçede bulunan yapı stoğunun depremdeki davranışını belirleyeceğiz. Mayıs 2022’de başlayan projemizi, paydaşlarla birlikte Aralık 2025’te bitireceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Deprem bölgesi olan ülkemizde, deprem gerçeğini akılcı ve gerçekçi çözümlerle yeniden tanımlayacağız. Bu vesileyle en önemli değerimiz olan insan hayatını şehrimizde güvence altına alacağız.

ALANYA SERA ATIKLARI GERİ KAZANIMI VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ


ALANYA SERA ATIKLARI GERİ KAZANIMI VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Sera Atıkları Enerjiye Dönüşüyor

Ne Yapacağız ?

Gazipaşa, Alanya, Manavgat başta olmak üzere doğu ilçelerimizde örtü altı tarımdan kaynaklı sera atıkları, tarla atıkları, bitkisel atıklarını toplayarak kuracağımız biyokütle tesisinde bertaraf edecek ve enerji üreteceğiz.

Ne Fayda Sağlıyor ?

Çevreye atılan bitkisel sera atıklarını ve tarımsal atıkları toplayarak çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacağız. Geri kazanım tesisimizde elde edileceğimiz enerji ile elektrik giderlerimizi düşüreceğiz.