AFET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OLUŞTURDUK

Türkiye’de ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14 Nisan 2023 tarihli ve 351 no’lu kararı ile Afet İşleri Daire
Başkanlığı oluşturduk.

Halkımızı bilinçlendirecek, afet sonrasında dayanışma ve müracaat birimi oluşturarak yaşanabilecek
kayıpları en aza indirmeye çalışacağız